ระบุชื่อโดเมน: (1)
อีเมล์โฮสติ้ง

*(2)

รวม : บาท VAT 7 %   บาท
ยอดชำระทั้งหมด  บาท(3)
ข้อมูลสำหรับจดโดเมนเนมและเช่า Hosting
ชื่อ : *
นามสกุล *
Email : *
 
กรอกข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จ
บริษัท/องค์กร/สถานศึกษา : *
ทะเบียนผุ้เสียภาษี : *
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : *