ระบุชื่อโดเมน:

กรุณาตรวจสอบสถานะโดเมน ก่อนดำเนินการจดทะเบียน ****

เลือกบริการ

1.
*ไม่ต้องการจดโดเมนไม่ต้องเลือก

 

2. *
*ไมต้องการเช่าโฮสติ้งไม่ต้องเลือก

ต้องการใช้ VAT ( 7% )
รวม  บาท
ยอดชำระทั้งหมด  บาท
กรุณาระบุ DNS ในกรณีที่จดโดเมนเนมอย่างเดียว
 
ชื่อ : *
นามสกุล *
Email : *
ที่อยู่ :*
เบอร์โทรศัพท์ :
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : *
   
   [ เงือนไขและข้อตกลง]