วิธีการสร้าง subdomain/เว็บไซต์ย่อย

วิธีการสร้าง subdomain/เว็บไซต์ย่อย

ไปที่เมนู Subdomain management

ใส่ชื่อ subdomain ที่ต้องการ เช่น xxx.bizqsoft.com

เสร็จแล้วคลิ๊กปุ่ม Create

admin@bizqsoft.com

098-253-1845

จดโดเมน

@bizqsoft