การเปลี่ยน php version ด้วยระบบ DirectAdmin

หลังจากเข้าสู่ระบบ DirectAdmin แล้ว เข้าไปที่เมนู Domain setup ดังรูป

คลิ๊กที่ ชื่อโดเมนของคุณ  ดังรูป

แล้วทำการเลือก PHP Version Selector ที่ต้องการ ระบบมีให้เลือก 4 version ( php 7.3, 7.2, 5.6 , 5.3) ดังรูป


admin@bizqsoft.com

098-253-1845

จดโดเมน

@bizqsoft