การจดโดเมนและการใช้งานดีเอ็นเอส (DNS)

DNS เป็นระบบที่ใช้เก็บข้อมูลของชื่อ (โดเมนเนม) ซึ่งใช้ในเครือข่ายขนาดใหญ่อย่างอินเทอร์เน็ต โดยข้อมูลที่เก็บมีหลายอย่าง แต่สิ่งสำคัญคือระบบจะผูกชื่อโดเมนกับ IP (122.155.3.114) ที่ใช้งานอยู่ให้อัตโนมัติ เมื่อผู้ใช้เรียก ชื่อโดเมนผ่าน Browser ระบบจะเข้าไปค้นชื่อโดเมนในระบบ DNS ว่าชื่อโดเมนที่เรียกมานั้นใช้ IP อะไร แล้วระบบจะทำการ forword การเรียกนี้ไปยัง IP ที่ผูกไว้กับชื่อโดเมนนั้น

คำว่าดีเอ็นเอสสามารถหมายถึง บริการชื่อโดเมน (Domain Name Service) ก็ได้ ส่วนเครื่องบริการจะเรียกว่า เครื่องบริการชื่อ หรือ เนมเซิร์ฟเวอร์ (name server)

ประโยชน์ที่สำคัญของดีเอ็นเอส คือช่วยแปลงหมายเลขไอพีซึ่งเป็นชุดตัวเลขที่จดจำได้ยาก (เช่น 122.155.3.114) มาเป็นชื่อที่สามารถจดจำได้ง่ายแทน เช่น  bizqsoft.com แทนการจำไอพี 122.155.3.114

การใช้งาน DNS กรณี จดโดเมนอย่างเดียว สำหรับการจดโดเมนนั้น เราสามารถจดโดเมนกับผู้ให้บริการรายไหนก็ได้ . เมื่อจดโดเมนเรียบร้อยแล้วผู้ให้บริการจดโดเมน จะทำการชี้ DNS ไปที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ ที่คุณแจ้ง เช่น ns142.bizqsoft.com , ns143.bizqsoft.com ซึ่งชื่อนี้ทางผู้ให้บริการโฮสติ้งจะเป็นผู้ตั้งขึ้นมา ให้คุณสอบถาม DNS ของผู้ให้บริการโฮสติ้งว่า DNS ที่ให้บริการคือชื่ออะไร แล้วแจ้งข้อมูลนี้ให้กับผู้ให้บริการจดโดเมนให้ทำการชี้ค่า DNS มาที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการโฮสติ้ง

 แหล่งที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/ดีเอ็นเอส

admin@bizqsoft.com

098-253-1845

จดโดเมน

@bizqsoft