การติดตั้ง Node.js บนระบบโฮสติ้งของ BizQSoft

ติดตั้ง 

$ sudo apt-get update

$ sudo apt install nodejs

$ sudo apt install npm

ตรวจสอบ

$ node --version *กรณี version ไม่อัพเดทให้ restart เครื่อง

หรือ $nodejs --version

$npm -v หรือ npm –versionอัพเกรด

sudo npm cache clean -f

sudo npm install -g n

sudo n stable หรือ sudo n latest

เสร็จแล้วให้ restart เครื่อง เพื่ออัพเดท active version


กรณีอัพเกรดเท่านั้น

sudo apt-get install --reinstall nodejs-legacy    

ยกเลิกการอัพเกรด

sudo n rm v12.xx.xx     # v12.xx.xx ->เวอร์ชั่น node ที่ลง

sudo npm uninstall -g n

ติดตั้ง node แบบกำหนดรุ่น

https://computingforgeeks.com/how-to-install-nodejs-on-ubuntu-debian-linux-mint/

ลบ node

$ sudo apt-get --purge remove node

$ sudo apt-get --purge remove nodejs

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทดลองใช้งาน

เข้าไปที่ public_html

สร้างโปรเจ็ค

$ mkdir myapp

$ cd myapp

สร้างไฟล์ package.json สำหรับโปรเจคของเรา

npm init -y

ติดตั้ง Express เพื่อใช้ทำ RESTful API

$ npm install express cors


ติดตั้ง

npm i body-parser


ติดตั้ง knex สำหรับ query ฐานข้อมูล

$ npm install knex --save

ให้เลือกตามที่ใช้งาน

# Then add one of the following (adding a --save) flag:

$ npm install pg

$ npm install sqlite3

$ npm install mysql

$ npm install mysql2

$ npm install oracledb

$ npm install tedious

กรณีใช้ knex สำหรับ MariaDB ให้ใช้ mysql driver แทนการเชื่อมต่อตรงๆ

npm i --save-dev knex-mariadb

ตัวอย่างการเชื่อมต่อ

const mdb = require('knex-mariadb');
const knex = require('knex')({
 client: mdb,
 // Other options go here
});

https://github.com/sjinks/knex-mariadb

กรณีเกิด error

 driverName = 'mariadb';

 SyntaxError: Unexpected token = .....

ให้ตรวจสอบ version ของ node กับ npm ให้ติดตั้งเป็น version ล่าสุด


กรณีเกิด error

Host '122.155.3.116' is not allowed to connect to this MariaDB server

 ให้ไปที่ directadmin->mysql management ->เลือกฐานข้อมูลที่ใช้งาน ส่วนของ  Access Host

ใส่ % เข้าไปเพื่ออนุญาติการเชื่อมต่อ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัวอย่างการใช้งาน

https://medium.com/@t_sorawit/ทำ-restful-api-โดยใช้-node-js-กับ-express-กันภายใน-3-นาที-เวอร์ชันไม่พูดมาก-เจ็บคอ-e3f3534e200c

Node.js เบื้องต้น

https://www.thaiprogrammer.org/2016/02/nodejs-ตอนที่-1-nodejs-คืออะไร/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิธีจัดการฐานข้อมูล Mysql/MariaDb ด้วย Node.js

https://www.ninenik.com/การเชื่อมต่อและใช้งานฐานข้อมูล_MySQL_ใน_Express_เบื้องต้น-915.html

คำสั่ง mysql เพิ่มเติม

http://knexjs.org/

วิธีการใช้ Async / await ใน node.js

https://medium.com/pnpsolution/วิธีการใช้งาน-async-await-ใน-node-js-b11d3f51689e

วิธีการ run node.js บน server ด้วย pm2

https://medium.com/pnpsolution/วิธีการ-run-node-js-บน-server-ด้วย-pm2-fd66c1e54b60

*กรณีลูกค้าที่เช่าโฮสติ้งของ Bizqsoft ต้องการใช้งาน Node.js แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ติดตั้งให้ก็ได้ครับ

admin@bizqsoft.com

098-253-1845

จดโดเมน

@bizqsoft