ตั้งค่าอีเมล์ในมือถือ

วิธีตั้งค่าใช้งาน Email บนมือถือ Samsung ทุกรุ่น อาทิ Samsung Galaxy
S2, S3, S4, S5, Note 2 , Note 3, Note Pro , Note 10.1 , Galaxy Tab,
สามารถดำเนินการได้ดังนี้

แทนที่ user@your-domain.com ด้วย username หรือชื่อ Email ของท่าน

1. คลิก Settings เพื่อตั้งค่าอีเมล์ บนมือถือ

2. คลิก Accounts > Email

3. ระบุค่า Email Username และ Password
> คลิก Manual Setup

> เลือกใช้ POP3 หรือ IMAP ตามต้องการ

รายละเอียด ความแตกต่างระหว่าง POP3 Account และ IMAP Account
POP3 Account คือ Email Protocal เช็คอีเมล์แบบ Feed Email เข้าเครื่อง
มีข้อดีที่อีเมล์จะอยู่ภายในเครื่อง Device ที่ใช้ POP3 ไม่ศูนย์หายแม้กรณีอีเมล์เซิร์ฟเวอร์ขัดข้อง
สามารถใช้งานเช็คอีเมล์แบบ Offlice ได้ตลอดเวลา เหมาะสำหรับ ใช้งานอีเมล์ Account นั้นๆ คนเดียว หรือ บนอุปกรณ์เครื่องเดียว

IMAP Account คือ Email Protocal แบบ Synce Mail เหมาะสำหรับกรณีใช้งานอีเมล์บนอุปกรณ์หลายอันพร้อมกัน อาทิ บนคอมพิวเตอร์กับมือถือ หรือ หลายเครื่อง เมื่อมีอีเมล์ เข้าและออก บนทุกๆ อุปกรณ์จะเห็นเหมือนกัน ข้อเสีย เมื่ออีเมล์เกิดการถูกลบ หรือ ศูนย์หาย อีเมล์บนทุกๆ อุปกรณ์ที่ตั้งค่าใช้ IMAP อยู่ เมื่อทำการ Synce ก็จะหายไปด้วย

4. ตั้งค่า Incoming Server
หรือ การ Authentication อีเมล์ขาเข้า

 • Email Address  ระบุชื่ออีเมล์แบบเต็ม (email@your-domain.com)
 • Username ระบุชื่ออีเมล์แบบเต็ม (email@your-domain.com)
 • Password: ระบุรหัสผ่านอีเมล์
 • IMAP Server:  เปลี่ยน imap หรือ pop3 เป็น  mail.your-domain.com ของท่าน
 • ตั้งค่า Secutiry type : None
 • กด Next

 

*** แก้ไข IMAP SERVER ***

จาก pop3.your-domain.com หรือ imap.your-domain.com เป็น

เป็น mail.your-domain.com

 

5. ตั้งค่า Outgoing Server
หรือ การ Authentication อีเมล์ขาส่งออก

 

 • SMTP Server : แก้ smtp เป็น mail.your-domain.com ของท่าน
 • ตั้งค่า Secutiry type ตามต้องการ
 • ติ๊ก Require Sign-in ** สำคัญ
 • Username : ระบุชื่ออีเมล์แบบเต็ม (email@your-domain.com)
 • Password: ระบุรหัสผ่านอีเมล์
 • กด Next

*** แก้ไข SMTP SERVER ***

เป็น mail.your-domain.com
 

6.  ตั้งค่าตามต้องการ

Give this account name : ชื่อแสดงบัญชีอีเมล์บนมือถือ สามารถตั้งชื่อตามต้องการ
Your name : ชื่อแสดงต่อผู้รับปลายทาง สามารถตั้งชื่อตามต้องการ

หากตั้งค่าได้ถูกต้อง จะสามารถรับส่งอีเมล์ได้ปกติ
กรณีที่ตั้งค่าตามแนะนำแล้ว ไม่สามารถ Feed Email ใช้งานได้

ให้ตรวจสอบการตั้งค่า Sync Email ว่าทำการเปิดแล้วหรือไม่

วิธีเปิด Email Sync บนมือถือ Samsung


กรณีหาเมนูไม่พบ
คลิก
Settings
-> Data usage
-> Push menu button (กดข้างปุ๋ม Home ซ้ายมือ)
-> Check "Auto sync data"

ขอบคุณ https://www.ireallyhost.com/

admin@bizqsoft.com

098-253-1845

จดโดเมน

@bizqsoft