การตั้งค่า Zimbra Mail Connector ให้สามารถใช้งานน Microsoft Outlook

* ก่อนทำการตั้งค่าหากยังไม่มี Zimbra Connector ให้ Download ตาม Platform และ Install
URL : https://www.zimbra.com/downloads/zimbra-connector-for-outlook/

1.เพื่มบัญชี Email ใหม่โดยเลือกแบบ Manual setup or additional server types

2.เลือก Other > Zimbra Collaboration Server

3.กรอกชื่อ Host ของ Mail Server , Email Account และ Password และจากนั้นกด OK

4.เสร็จสิ้นขั้นตอนการ Setting Email กด "Finish"

*หลังจาก Setting เรียบร้อยแล้วจะมี Tab ชื่อ "ZIMBRA" ขึ้นมา ตามภาพด้านล่าง


admin@bizqsoft.com

098-253-1845

จดโดเมน

@bizqsoft