วิธีการเปลี่ยน Password

วิธีการเปลี่ยน Password

ก่อนอื่นคุณต้อง login เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ของคุณก่อน ในหน้าต่าง Control Panel เลือก Change Password ดังรูป

 หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างสำหรับเปลี่ยน Password ดังแสดงในรูปที่1

Current DirectAdmin Password : รหัสผ่านของคุณที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
Enter Password : ใส่รหัสผ่านใหม่
Re-Enter Password : ใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง
ถ้าคุณเลือก DirectAdmin Account , Main FTP Account ,Main Database Account หมายความว่ารหัสผ่านที่คุณสร้างขึ้น
ใหม่นี้จะถูกกำหนดให้เป็นรหัสตัวเดียวกัน

admin@bizqsoft.com

098-253-1845

จดโดเมน

@bizqsoft