วิธีการ run script

1) พิมพ์ cmd ที่ช่อง search

2) remote ไปที่ server พิมพ์

ssh -p 2288 root@43.241.58.173

3) ยืนยัน ใส่ yes

5) ใส่รหัสผ่าน

4) เข้าไปที่โฟรเดอร์ ที่ชื่อ scripts พิมพ์ 

cd /script

5) สั่ง run script พิมพ์

./insert-rm-instock.sh

แล้วใส่ เดือน ปี พอร์ท วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ตามข้อความที่โปรแกรมแจ้ง ใส่เป็นตัวเลข ตามรูป เช่น ต้องการข้อมูล 2021/09/1 - 2021/09/30

6) รอโปรแกรมรันจนครบ ถึงวันที่ 2021-9-30 เป็นอันเสร็จ

*หมายเหตุทุกคำสั่งต้องกดด enter ตามหลัง

admin@bizqsoft.com

098-253-1845

จดโดเมน

@bizqsoft