วิธีการเปลี่ยน ชื่อโดเมนเนม

วิธีการเปลี่ยนชื่อโดเมน

เมื่อคุณ login เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ใด้คุณคลิ๊กที่ Domain setup ดั้งรูป

เมื่อคลิ๊กเลือก Domain setup แล้วจะปรากฏหน้าต่างดังรูป คลิ๊กที่ Change a Domain Name

หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างสำหรับเปลี่ยนชื่อโดเมนเนมของคุณดังรูป  ให้คุณใส่ชื่อโดเมนใหม่เข้าไปท่างช่องของมูลด้านขวา ดังในรูป เช่น bizqsoft.co.th (ชื่อโดเมนที่ต้องการเปลี่ยน)

เมื่อใส่ชื่อโดเมนใหม่แล้วให้คุณกด ปุ่ม Change ที่อยู่มุมด้านขวา เท่านี้การเปลี่ยนชื่อโดเมนเนมของคุณก็สมบูรณ์แล้วค่ะ


admin@bizqsoft.com

098-253-1845

จดโดเมน

@bizqsoft