วิธีการสร้าง E-Mail Accounts

วิธีการสร้าง E-Mail Accounts

เมื่อคุณ login เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ให้คุณคลิ๊กที่ E-Mail Accounts ดั้งรูป

เมื่อคลิ๊กเลือก E-Mail Accounts แล้วจะปรากฏหน้าต่างดังรูป ใด้คุณคลิ๊กที่ Create mail account

หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างสำหรับสร้าง E-Mail Accounts ดังรูป

ใส่ข้อมูลต่างๆ ดังนี้
Username เช่น ชื่ออีเมล์ของคุณ
Enter Password : รหัสผ่านของคุณ
Re-Enter Password : ใส่รหัสผ่านของคุณอีกครั้ง
Email Quata(Meg) : จำนวนพื้นที่ที่ต้องการ หน่วยเป็น M ถ้าใสเป็น 0 คือพื้นที่ไม่จำกัด
เมื่อคุณใส่ข้อมูลครบแล้วกดปุ่ม Create เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้าง E-Mail Accounts ค่ะ

admin@bizqsoft.com

098-253-1845

จดโดเมน

@bizqsoft