วิธีการสร้างฐานข้อมูล (Database)

วิธีการสร้างฐานข้อมูล (Database)

เมื่อคุณ login เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ให้คุณคลิ๊กที่ MySQL Management ดั้งรูป

เมื่อคลิ๊กเลือก MySQL Management แล้วจะปรากฏหน้าต่างดังรูป ใด้คุณคลิ๊กที่ Create new Database

หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างสำหรับสร้างฐานข้อมูล ดังรูป

ใส่ข้อมูลต่างๆ ดังนี้
Database Name : ชื่อฐานข้อมูลของคุณ เช่น ถ้าคุณใส่ “AAA” ฐานข้อมูลของคุณคือ “ชื่อผู้ใช้ของคุณ_AAA
Database Username : ชื่อผู้ใช้งานในฐานข้อมูลนี้
Username Password : รหัสผ่านของชื่อผู้ใช้งานนี้ (OR select existing user คือ คุณสามารถเลือกชื่อผู้ใช้ที่เคยสร้างไว้ได้)
Confirm Password : ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง
เมื่อคุณใส่ข้อมูลครบแล้วกดปุ่ม Create เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้าง ฐานข้อมูล ค่ะ

admin@bizqsoft.com

098-253-1845

จดโดเมน

@bizqsoft