วิธีการสร้าง FTP Account

วิธีการสร้าง FTP Account

เมื่อคุณ login เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ให้คุณคลิ๊กที่ FTP Management ดั้งรูป

เมื่อคลิ๊กเลือก FTP Management แล้วจะปรากฏหน้าต่างดังรูป คลิ๊กที่ Create FTP account

หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป

ใส่ข้อมูลต่างๆ ดังนี้
FTP Username : ชื่อผู้ใช้งาน เช่น ถ้าคุณใส่ “xxx” ชื่อผู้ใช้ของคุณคือ “xxx@ชื่อโดเมนของคุณ”
Enter Password : ใส่รหัสผ่าน
Re_enter Password : ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง
เมื่อคุณใส่ข้อมูลครบแล้วกดปุ่ม Create เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้าง FTP Account ค่ะ

admin@bizqsoft.com

098-253-1845

จดโดเมน

@bizqsoft