วิธีการทำอีเมล์ตอบกลับอัตโนมัติ (E-main Autoresponders)

วิธีการทำอีเมล์ตอบกลับอัตโนมัติ (E-main Autoresponders)

เมื่อคุณ login เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ให้คุณคลิ๊กที่ Autoresponders ดั้งรูป
เมื่อคลิ๊กเลือก Autoresponders แล้วจะปรากฏหน้าต่างดังรูป คลิ๊กที่ Create Nes Autoresponder

หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป

ใส่ข้อมูลต่างๆ ดังนี้
Responder Address : ใส่อีเมล์ของคุณที่ต้องการตั้งให้ตอบกลับอัตโนมัติ
Responder Mesage : ใส่ข้อความตอบกลับ
Send a CC to : ใส่อีเมล์ที่ต้องการให้รับข้อความนี้ด้วย ถ้าไม่ต้องการก็ไม่ต้องใส่
เมื่อคุณใส่ข้อมูลครบแล้วกดปุ่ม Create เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการตั้ง E-Mail Autoresponder ค่ะ

admin@bizqsoft.com

098-253-1845

จดโดเมน

@bizqsoft