อัพเดตราคาโดเมน ต่างประเทศ ที่เราให้บริการ

นามสกุลโดเมน จดโดเมนใหม่ ต่ออายุโดเมน ย้ายโดเมน ระยะเวลา
.com 450 บาท 450 บาท 450 บาท 1ปี
.in 450 บาท 450 บาท 450 บาท 1ปี
.org 450 บาท 450 บาท 450 บาท 1ปี
.biz 450 บาท 450 บาท 450 บาท 1ปี
.edu 450 บาท 450 บาท 450 บาท 1ปี
.co 450 บาท 450 บาท 450 บาท 1ปี
.info 450 บาท 450 บาท 450 บาท 1ปี
.co.in 450 บาท 450 บาท 450 บาท 1ปี
.us 450 บาท 450 บาท 450 บาท 1ปี
.me 450 บาท 450 บาท 450 บาท 1ปี
.net 450 บาท 450 บาท 450 บาท 1ปี
.co.uk 450 บาท 450 บาท 450 บาท 1ปี
.pro 1200 บาท 1200 บาท 1200 บาท 1ปี
.mobi 1200 บาท 1200 บาท 1200 บาท 1ปี
.shop 1200 บาท 1200 บาท 1200 บาท 1ปี

ราคาจดโดเมนภายในประเทศไทย

โดเมน จดโดเมนใหม่ ต่ออายุโดเมน ย้ายโดเมน ระยะเวลา
.co.th 1200 บาท 1200 บาท 1200 บาท 1ปี
.in.th 1200 บาท 1200 บาท 1200 บาท 1ปี
.or.th 1200 บาท 1200 บาท 1200 บาท 1ปี
.in.th 1200 บาท 1200 บาท 1200 บาท 1ปี
.go.th 1200 บาท 1200 บาท 1200 บาท 1ปี
.ac.th 1200 บาท 1200 บาท 1200 บาท 1ปี

admin@bizqsoft.com

098-253-1845

จดโดเมน

@bizqsoft