แนะนำการจดโดเมนและเช่าโฮสติ้ง

จดโดเมนคือการตั้งชื่อเว็บไซต์ เช่น www.ชื่อเว็บไซต์ของคุณ.com การจดโดเมนเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำเนื่องจากไอพีแอดเดรสนั้นจดจำได้ยาก และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไอพีแอดเดรสของผู้ให้บริการโฮสติ้งนั้น ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องรับรู้หรือจดจำไอพีแอดเดรสใหม่ ยังคงใช้โดเมนเดิมได้ต่อไปหากคุณต้องการมีเว็บไซต์เป็นของคุณเองก่อนอื่นคุณต้องตรวจสอบโดเมนก่อน ว่าโดเมนนั้นว่างอยู่หรือไม่ หลังจากนั้นจึงทำการจดโดเมน เมื่อจดโดเมนแล้วจะใช้เวลาสำหรับอัพเดทข้อมูล หรือ DNS อัพเดท ประมาณ 3-24 ชม. (กรณีต่ออายุ จะไม่เกิน 48 ชม.) ถึงจะใช้งานโดเมนได้

เช่าโฮสติ้งคือ หลังจากที่ได้จดโดเมนเรียบร้อยแล้ว คุณจำเป็นต้องเช่าโฮสติ้ง เพื่อใช้ในการเก็บไฟล์เว็บไซต์และใช้งานอีเมล์ ซึ่งในขั้นตอนนี้ ผู้ให้บริการจดทะเบียนเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการโฮสติ้ง จะสร้างบัญชีสำหรับใช้งานให้คุณ แล้วจะส่งรายละเอียดการใช้งานให้ทางอีเมล์หรือช่องทางอื่นๆ

หลังจากได้จดโดเมนและเช่าโฮสติ้งแล้วทำอย่างไร

เมื่อคุณได้รับรายละเอียดการใช้งานแล้ว ข้อมูลจะประกอบไปด้วย ข้อมูลการเข้าใช้งานระบบจัดการโฮสติ้ง(Hosting Control panel) , ข้อมูลเข้าใช้งานระบบจัดการโดเมน (Domain Control Panel) ส่วนนี้ขึ้นอยู่กับทางโฮสติ้งที่คุณใช้บริการว่าจะใช้งานระบบจัดการอะไร ยกตัวอย่าง ระบบจัดการโฮสติ้งที่นิยมใช้งานกัน เช่น DirectAdmin , C-Panel , Plesk ,Vhcs ระบบต่างๆเหล่านี้จะใช้ในการจัดการข้อมูลของคุณ เช่น อีเมล์ , ftp , mysql ,backup ข้อมูล ฯลฯ

เมื่อคุณทำการจดโดเมนและเช่าโฮสติ้งเรียบร้อยแล้ว คุณจะสามารถเริ่มการพัฒนาเว็บไซต์ของคุณได้ และเริ่มใช้งานอีเมล์ที่อยู่ภายใต้ @ชื่อโดเมนของคุณ เช่น admin@bizqsoft.com ได้ทันที จดโดเมนของคุณคลิ๊กเลย

BizQSoft

Technical Team

ติดต่อ Tel : 098-253-1845 Email : admin@bizqsoft.com