การชำระเงิน

ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการ Hosting กับ BizQsoft หลังจากที่ทีมงานได้รับข้อมูลแจ้งชำระเงินของท่านแล้ว จะแจ้ง Username และ Password ในการเข้าใช้งานระบบไปยังอีเมล์ของท่านภายใน 1 ชั่วโมง

บัญชีธนาคาร

 ธนาคาร ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
@line ไทยพาณิชย์
ออมทรัพย์ 088-221-534-2 นายสุริยัน ศรีมาตย์
@line กรุงเทพ ออมทรัพย์ 177-068-394-2 นายสุริยัน ศรีมาตย์
@line กรุงศรี ออมทรัพย์
284-125-071-6 นายสุริยัน ศรีมาตย์
@line กสิกรไทย ออมทรัพย์
018-342984-5 นส.วรรณวิภา คุณแผน

แจ้งชำระช่องทาง @line สะดวกรวดเร็ว

@line

ติดต่อแจ้งชำระค่าบริการ

ฝายขาย

ติดต่อ Tel : 098-253-1845 Email : admin@bizqsoft.com